ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด แผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด แผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด