ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด