ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด