รับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สาขาวิชาศิลปศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สาขาวิชาศิลปศึกษา และ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด