ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด