ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด