รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เวชระเบียน สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เวชระเบียน สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 15,00 บาท/เดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้