ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้