ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียด ดังนี้