รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาภาษาไทย)
สังกัดโรงเรียนสาธิตและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้