ผลการสอบข้อเขียน
ตำแหน่ง พนักงานประจำตามสัญญา
สังกัดคลินิกเทคโนโลยี