รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี