ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสปรับอากาศ 32 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)