ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภู๔มิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา