ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบระบบพลังงานแบบกรรเชียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)