(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)