ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)