ประกวดราคาซื้อรถยนต์ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง-4-ที่นั่ง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7.เอกสารประกวดราคา-E-bidding-04-2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 4 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 255 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ส่วนกลางขนาด-4-ที่นั่ง-จำนวน-1-คัน