ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะฟังเสียงปอดเด็ก จำนวน 1 ชุด