ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและอิมมูโนวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)