ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบดย่อยของแข็ง ระบบ Cutting Mill

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบดย่อยของแข็ง ระบบ Cutting Mill ตำบลเกาะแก้ว อำเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายนี้