ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นสาธิตการใส่สายให้อาหาร ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศซื้อหุ่นสาธิตการใส่สายให้อาหาร ดาวน์โหลด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางหุ่นสาธิตการใส่สายให้อาหาร ดาวน์โหลด
  • คุณลักษณะหุ่นสาธิตการใส่สายให้อาหาร ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด