ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)