ยกเลิกประกาศ | ประวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)