ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองส่วนหัวและคอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)