ประกวดราคาซื้อหุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ำเกลือให้เลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

  • ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ำเกลือให้เลือด ดาวน์โหลด
  • คุณลักษณะครภัณฑ์หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ำเกลือให้เลือด ดาวน์โหลด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางหุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ำเกลือให้เลือด ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด