ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อสะโพก