ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโภกแบบมีสัญญาณ จำนวน 5 ตัว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)