ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนาน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)