ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเคมีทั่วไป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)