โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนานักวิจัยให้สามารถพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมันปลา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.การุณย์ ประทุม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Views : 19
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto