กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 1 – 3 เดือน มิถุนายน 2567
ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567