การปฐมนิเทศโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 -16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับจ้างตามบทบาท หน้าที่ที่กำหนดในข้อตกลงจ้างงานตามกรอบภารกิจและกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสัคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากร และมีผู้รับจ้างเข้าร่วมโครงการฯโดยพร้อมเพรียง


ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *