ขอเชิญนักเรียน​ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมงานการฟังบรรยาย เรื่อง​ Global Gender​ Talk​ Series @Roi Et​ #1

วันพุธที่​ 28​ ธันวาคม​ 2565 เวลา​ : 09.00​ -​17.00​ น.
Onsite​ : ห้องประชุมกันเกรา​ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​
Online​ : เพจมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ร้อยเอ็ด​ Roi​Et​ Rajabhat​ University


ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง

สแกน​ QR​ Code

หรือ คลิกที่ลิงค์นี้


ข้อมูล : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์​ มหาวิทยาลั​ยราช​ภั​ฎ​ร้อยเอ็ด