ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้รับรางวัล Top User Award Winning 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยศูนย์วิทยบริการ ได้รับรางวัล “Top User Award Winning 2022” อันดับที่ 1 (เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่มียอดการใช้งานสูงสุด) จาก บริษัท Gale A Cenggage Company

เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานสัมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 ARIT : 10 ปี เครือข่ายความร่วมมือ ก้าวสู่ยุค The Network for coopertion steps up Digital Transformation Era ณ หอประชุม จามจุรี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร