มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมหลวงปู่ประสาร สุมโน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร โดยมีนายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะดาว-เดือน (Freshy RERU 2023) เข้าร่วม ออกประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ และแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างดี มีการเล่นเกมส์เพื่อผ่อนคลายก่อนการรับฟัง ตอบคำถามชิ่งของรางวัล ทำให้บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุก อีกทั้งนักเรียนยังได้รับความรู้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จากพี่ๆตัวแทนนักศึกษาอีกด้วย โดยมีคุณครู และนักเรียนเข้าร่วมการรับฟังกันอย่างตั้งใจ และพร้อมเพรียงกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร