โครงการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดโครงการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะและ ระดับสถาบัน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565ได้และนำความรู้ความเข้าใจไปต่อยอดและปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อไป มีอาจารย์ทุกคณะเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกันViews : 23
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto