รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022 รอบแรก Northern Zone Group (f) Football Match

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

มรภ.รอ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ สามปีติดต่อกัน และ ได้รับรางวัล “ระดับเงิน” เป็นปีแรก

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 นำโดย ผศ.ดร.วิชิต กำมันคะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาจารย์ ดร. มนชิดา ภูมิพยัคย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ นำโดยนายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB ร่วมลงนาม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU RERU Smart University และบันทึกข้อตกลง University Application ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<