การสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาพิเศษเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาพิเศษเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรราา 5 ธันวาคม 2550

Read More …
เข้าชม : 161
Today: 17

Hits: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล/U2T

15-17/11/64 KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น -ไคซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล/U2T ซึ่งท่านผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่นและท่านอธิการบดี มข. ให้เกียรติแวะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้กำลังใจตำบลที่เราส่งเข้าร่วมงาน: ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ ต.ทุ่งทอง และ ต. ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เครดิตภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.รอ. และ ฝ่ายนวัตกรรม มข.

ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์

เข้าชม : 19
Today: 8

Hits: 0

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ด้วยระบบดิจิทัล ( TEC-W) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ด้วยระบบดิจิทัล (Test of English Communication in the Workplace :TEC-W) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Read More …
เข้าชม : 575
Today: 18

Hits: 0

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ มาขอใช้สถานที่มีบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันนี้ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ มาขอใช้สถานที่มีบริการฉีดวัคเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข็มแรก Sinovac เข็มสองที่จะได้รับนัดเป็น Pfizer เพียง 500 คนเท่านั้น คนที่ 501 ขึ้นไปจะเป็น Sinovac เข็มสอง Astrazeneca ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เข้าชม : 958
Today: 5

Hits: 0

การสัมมนาออนไลน์ พลิกโฉมการบริหาร ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาออนไลน์ พลิกโฉมการบริหาร ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพรโพธินาม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เข้าชม : 59
Today: 7

Hits: 0

พิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างชื่นชมยินดีผ่านระบบออนไลน์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : ธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เข้าชม : 83
Today: 8

Hits: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.49 น. ณ พระอุโบสถวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เพื่อนำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระสุขุมวาทเวที เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อเดินทางถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนหยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นถวายเครื่องบริวารกฐิน ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,009,999 บาท

 [maxbutton id=”1″ url=”https://web.facebook.com/photo/?fbid=10218498385239206&set=pcb.2836911436614000″ text=”ดูรูปภาพเพิ่มเติม” ]

ภาพโดย : นายธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เข้าชม : 71
Today: 7

Hits: 0

พิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ 10 รูป (กฐินพระราชทาน)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 07.29 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ พระครูสีระสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่าบบริหาร ประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ 10 รูป และหลังจากนั้นจะได้ทำการเคลื่อนบริวารองค์กฐินพระราชทาน ไปยัง ณ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ภาพโดย : ธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

เข้าชม : 65
Today: 5

Hits: 0

โครงการการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.29 น. ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ความรู้และคำแนะนำให้กับประชาชน บัณฑิตจบใหม่ ถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้โครงการได้อย่างถูกต้อง ในการนี้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ภาพโดย : ธีระ วงศ์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เข้าชม : 52
Today: 1

Hits: 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง

ภาพบรรยากาศของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ภาพโดย : จริยาภรณ์ มะละปะที ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เข้าชม : 54
Today: 1

Hits: 0