พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.09 น. ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ   รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์  จำนวน 25 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  ซึ่งจัดขึ้นทุกปี  โดยมีพระครูสีลสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีรองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ภาพ-พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ภาพ-พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด