พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมพิธีนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรับเข็ม / เครื่องหมาย ที่มีสัญญาลักษณ์ตราพระราชลัญจร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี