ประมวลภาพกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเยี่ยมชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชิงทุนการศึกษา ได้แก่ การประกวด RERU Recycle Young Designer 2023 การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวด Cover Dance การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพ และการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sience Show) โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาอื่นๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยยังมีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และหน่ายงานราชการ สถาบันการศึกษาอื่นๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานวันนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชิงทุนการศึกษา ได้แก่ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางเทคโลโลยี การประกวด Sicience Show และการประกวด Cover Dance พร้อมประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตร


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี