โครงการสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในวิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ (New Normal) ด้วยภูมิปัญญาไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครางการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโครงการสร้างเสริมและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในวิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ (New Normal) ด้วยภูมิปัญญาไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านท่าม่วง ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ หอประชุมโณงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *