พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมพิธี โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ ได้นิมนต์พระครูสีลสาราภรณ์ รักขิตสีโล (หลวงปู่สมสิทธิ์ )แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องประวัติของบุญกฐิน ในโอกาสนี้หลวงปู่สมสิทธิ์ ได้ให้พรเป็นภาษาอีสาน สร้างความศรัทธา สาธุ ดังกึกก้อง ทั่วบริเวณมณฑลพิธี ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พี่น้องประชาชน และนักศึกษาที่มาร่วมบุญ ต่างพากันอิ่มบุญกันถ้วนหน้า


ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด