มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมงาน สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 24 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 24 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมงานอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมภรรยา ร่วมเปิดงาน ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”loykrathong2022″]