โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center”
เสริมสร้างการรับรู้และดูแลสุขภาพจิต

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center” เสริมสร้างการรับรู้และดูแลสุขภาพจิต จัดโดยโครงการโดยสำนักกิจการนักศึกษา มีอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดโครงการในวันนี้ โดยมีบุคลากรทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลธวัชบุรี ให้คำปรึกษา แนะนำ มีการจัดบูธ นิทรรศการ จากชมรม คณะ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากViews : 19
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto