กิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาและรับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เป็นประธานในกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาและรับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 13 โรงเรียน มีนวัตกรรมที่ร่วมคัดเลือกรับรางวัล 18 นวัตกรรม ทั้งนี้มีนวัตกรรมที่ได้รับเหรียญทอง รางวัลโล่ และเงินรางวัล จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ และโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม นอกนั้นได้รับเหรียญเงิน โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายการพัฒนา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *