ภาพบรรยายกาศ กีฬาภายใน มันปลาเกมส์ ครั้งที่ 21

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 18.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “มันปลาเกมส์ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด