คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9


วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเสื้อนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณบดี รองคณบดีร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้มอบหมวกและเสื้อให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ด้วย ในการนี้รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้ผลการเรียนดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้มีอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชื่นชมและยินดีในพิธีครั้งนี้ด้วย

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองกลางสำนักงานอธิการบดี

พิธีมอบหมวกและเสื้อนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9
พิธีมอบหมวกและเสื้อนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9