พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด และ Luohe Medical College
สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด และ Luohe Medical College สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mrs. Echo RAO ผู้แทนจาก Luohe Medical College สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

[Best_Wordpress_Gallery id=”37″ gal_title=”25651128-01-mou”]

ภาพโดย : Bina Jariyapon ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี