การประกวด HUSO-SCI Cover Dance 2023
ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บาท

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด HUSO-SCI Cover Dance 2023 ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บาท สมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ม.ค. 66 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด